az oldal tetejére
az előző oldalra
2018. 05. 01. 17:53 | Táborok

Jelentkezési lap a lovastáborra

FONTOS! A jelentkezeslovastabor@gmail.com email címre kérjük hogy küldjék a jelentkezéseket!

...

Jelentkezési lap

 

Táborozó neve:  ….......................................................................................................................

Születési hely, idő:  ….....................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Taj szám: ............................. .........................................................................................................

Elérhetőségek:

Telefon: ..................................................................................................................................

E-mail cím: ...................................................................................................................................

Egyéb elérhetőség: ............................................................................................................................

A táborozás időpontja:


2018. június 17.- június 22. bejárós lovas tábor

2018. július 8.- július 13.    bejárós lovas tábor

2018. július 29. - augusztus 3.   benntlakásos, bejárós lovas tábor

2018. augusztus 5. - augusztus 10. benntlakásos, bejárós lovas tábor

2018. augusztus 12. - augusztus 17. benntlakásos, bejárós lovas tábor

2018. augusztus 19 .- augusztus 24.  benntlakásos, bejárós lovas tábor

 

Értesítendő személy / Szülő-gondviselő: (16 év alattiaknak kötelező megadni)

Név: .......................................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................................................................

 

Speciális igények:

Allergia: ..................................................................................................................................................

Gyógyszerérzékenység: ..........................................................................................................................

Speciális étkezés: (liszt-, tej- érzékenység, egyéb)..............................................................................

Tartós betegség: ...............................................................................................................................

Egyéb: ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................12/1991.(V.18.)NMrendelet

Hatályos:2012.03.30.

"4.§(1)Atáborozásbancsakazvehetrészt,akiarraegészségilegalkalmas.

(2)Agyermektörvényesképviselőjeatáborozástmegelőzőnégynaponbelülkiállítottnyilatkozattaligazoljaatáborozásbanrésztvevőgyermekmegfelelőegészségiállapotátatáborozásmegkezdéseelőtt.Anyilatkozathozszükségesnyomtatványt – atáborozáshozszükségesegyébiratokkalegyütt – atáborozásszervezőjeadjaátkitöltéscéljából.

(2a)Aziratokatatáborozásszervezőjéhez – azáltalamegállapítotthatáridőig – kellvisszajuttatni.Anyilatkozatotlegkésőbbatáborozásmegkezdésekoratáborozásszervezőjénekkellátadni.Anyilatkozatotatáborozásidejealattatáborhelyszínénkelltartani.