az oldal tetejére
az előző oldalra
2019. 02. 02. 18:55 | Általános

Jelentkezési lap a lovas táborokba

...

FONTOS! A jelentkezeslovastabor@gmail.com email címre kérjük hogy küldjék a jelentkezéseket!

...

Jelentkezési lap

 

Táborozó neve:  ….......................................................................................................................

Születési hely, idő:  ….....................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Taj szám: ............................. .........................................................................................................

Elérhetőségek:

Telefon: ..................................................................................................................................

E-mail cím: ...................................................................................................................................

Egyéb elérhetőség: ............................................................................................................................

A táborozás időpontja:

2019. június 17.- június 21. bejárós lovas tábor

2019. június 24- június 28. bejárós  lovas tábor

2019. július 14- július 19. bentlakó, bejárós lovas tábor

2019. július 21. - július 26.   bentlakó, bejárós lovas tábor

2019. július 28.- augusztus 2.  bentlakó, bejárós lovas tábor

2019. augusztus 4- augusztus 9 bentlakó, bejárós lovas tábor

2019. augusztus 11. - augusztus 16. bentlakó, bejárós lovas tábor

2019. augusztus 18. - augusztus 23. bentlakó, bejárós lovas tábor

 

 

Értesítendő személy / Szülő-gondviselő: (16 év alattiaknak kötelező megadni)

Név: .......................................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................................................................

 

Speciális igények:

Allergia: ..................................................................................................................................................

Gyógyszerérzékenység: ..........................................................................................................................

Speciális étkezés: (liszt-, tej- érzékenység, egyéb)..............................................................................

Tartós betegség: ...............................................................................................................................

Egyéb: ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................12/1991.(V.18.)NMrendelet

Hatályos:2012.03.30.

"4.§(1)A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.

(2)Agyermektörvényesképviselőjeatáborozástmegelőzőnégynaponbelülkiállítottnyilatkozattaligazoljaatáborozásbanrésztvevőgyermekmegfelelőegészségiállapotátatáborozásmegkezdéseelőtt.Anyilatkozathozszükségesnyomtatványt – atáborozáshozszükségesegyébiratokkalegyütt – atáborozásszervezőjeadjaátkitöltéscéljából.

(2a)Aziratokatatáborozásszervezőjéhez – azáltalamegállapítotthatáridőig – kellvisszajuttatni.Anyilatkozatotlegkésőbbatáborozásmegkezdésekoratáborozásszervezőjénekkellátadni.Anyilatkozatotatáborozásidejealattatáborhelyszínénkelltartani.